Roční hráčské příspěvky

Co všechno hráčské příspěvky obsahují?

 • vedení tréninků licencovanými trenéry
 • platbu individuálního členského příspěvku FAČR
 • možnost účastnit se mistrovských zápasů a pohárových utkání organizovaných fotbalovou asociací České republiky – FAČR
 • tréninky na přírodní travnaté ploše a ploše s umělým povrchem III. generace
 • zázemí v kabinách a klubovně
 • zázemí v pronajaté sportovní hale během zimního období
 • zajištění potřebných pomůcek pro trénink a mistrovské zápasy
 • slevy na sportovní vybavení
 • řadu dalších výhod, které pravidelně aktualizujeme

 Výše ročního hráčského příspěvku

 • Dospělí: 3.000,–Kč (1. splátka 1.500 kč, 2. splátka 1.500 kč)
 • Děti do 18 let: 2.000,–Kč (1. splátka 1.000 kč, 2. splátka 1.000 kč)

Způsob hrazení hráčský příspěvků

 • Bezhotovostním převodem na účet klubu u ČSOB – č.ú. 153291179 / 0300
 • Jako variabilní symbol je nutno uvést rok narození nebo ID hráče. 
 • Do poznámky prosím uvést jméno a příjmení hráče (neuvádějte jméno rodiče).
 • jednorázově vždy do 31.1. aktuálního roku
 • ve dvou splátkách do 31.1. a do 30.9. aktuálního roku

 Nováčci ve všech kategoriích

 • První měsíc je pro každého nového hráče, který ještě nebyl členem klubu ZDARMA

Kdo nezaplatí k uvedenému datu – nebude připuštěn k zápasu a tréninku!

© 2007 - 2020 SK Šlapanice z.s.