Roční hráčské příspěvky

Důležité upozornění pro nové hráče, kteří nevyplnili formulář GDPR !

Před uhrazením hráčského příspěvku je nutné na stránkách v sekci „Ke stažení “ stáhnout příslušný formulář GDPR, vyplnit ho a zaslat na email klubu info@skslapanice.cz 

Co všechno hráčské příspěvky obsahují?

 • vedení tréninků licencovanými trenéry
 • platbu individuálního členského příspěvku FAČR
 • možnost účastnit se mistrovských zápasů a pohárových utkání organizovaných fotbalovou asociací České republiky – FAČR
 • tréninky na přírodní travnaté ploše a ploše s umělým povrchem III. generace
 • zázemí v kabinách a klubovně
 • zázemí v pronajaté sportovní hale během zimního období
 • zajištění potřebných pomůcek pro trénink a mistrovské zápasy
 • slevy na sportovní vybavení
 • řadu dalších výhod, které pravidelně aktualizujeme

 Výše ročního hráčského příspěvku

 • 5.000,–Kč (1. splátka 2.500 Kč, 2. splátka 2.500 Kč)

Způsob hrazení hráčských příspěvků

 • Bezhotovostním převodem na účet klubu u ČSOB – č.ú. 153291179 / 0300
 • Jako variabilní symbol je nutno uvést rok narození nebo ID hráče. 
 • Do poznámky prosím uvést jméno, příjmení hráče (neuvádějte jméno rodiče) a rok narození !
 • jednorázově vždy do 31.3. aktuálního roku
 • ve dvou splátkách do 31.3. a do 30.9. aktuálního roku

 Nováčci ve všech kategoriích

 • První měsíc je pro každého nového hráče, který ještě nebyl členem klubu ZDARMA

Hráči, který nebude mít zaplacený hráčský příspěvek, může být nařízen zákaz vstupu na sportoviště !

© 2007 - 2022 SK Šlapanice z.s.